TELEFONICKÝ KONTAKT +421 905 395 709

Naše služby

Dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov v bezpečnostných zložkách, ich právne vzdelanie a dôkladné znalosti bezpečnostnej problematike sú zárukou, že vaše požiadavky vyriešime (budú riešené), spoľahlivo a odborne a diskrétne. K najčastejším požiadavkám našich klientov patria:

Odhalenie poistných podvodov

Niečo sa vám nepozdáva? Profesionálna práca našich detektívov odhalí poistný podvod, zabezpečí informácie o protiprávnom konaní klientov, obchodných partnerov či...

Chcem vedieť viac

Detektívne služby pre potreby advokátskej praxe

Zistíme vám informácie potrebné pre konanie pred súdom alebo správnym orgánom, zabezpečíme dôkazné prostriedky, prešetríme okolnosti v prípade krivého obvinenia...

Chcem vedieť viac

Naše poradenstvo

Naši skúsení odborníci vám poskytnú kvalifikované poradenstvo o výkone detektívnej služby a súvisiacich právnych otázkach....

Chcem vedieť viac

Monitorovanie činnosti osôb

V pracovnom aj osobnom živote sa stávajú situácie, keď je dôležité monitorovať pohyb alebo činnosť osôb. Ak máte podozrenie, že...

Chcem vedieť viac

Doručenie zásielky osobe, ktorá odmieta prevzatie

Aj keď adresát odmieta prevziať zásielku, môže byť táto z právneho hľadiska považovaná za doručenú, pričom nastanú právne účinky takéhoto...

Chcem vedieť viac

Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Stali ste sa obeťou trestného činu alebo ste sa bez vlastného zavinenia ocitli v situácii, ktorú je bez odbornej pomoci...

Chcem vedieť viac

Hľadanie osôb alebo majetku

Kto zažil obavy o život a zdravie strateného dieťaťa alebo staršieho rodinného príslušníka, ktorý v stresujúcej situácii stratil orientáciu, vie,...

Chcem vedieť viac

Ochrana obchodných záujmov spoločností a podnikateľov

Máte podozrenie, že vaši zamestnanci alebo obchodní partneri konajú protiprávne, poškodzujú vaše záujmy alebo ohrozujú vaše obchodné tajomstvo? Získame pre...

Chcem vedieť viac