TELEFONICKÝ KONTAKT +421 905 395 709

O nás

Spoločnosť Humint s.r.o. vykonáva činnosť na základe zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Profesionálny a odborný prístup k problémom našich klientov sa opiera o dlhoročné skúsenosti z práce v bezpečnostných zložkách, právne vzdelanie a rozsiahle vedomosti súvisiace s bezpečnostnými otázkami.

Pri vykonávaní detektívnych služieb, úkonov súvisiacich s ochranou vašich záujmov a majetku ako aj odborného poradenstva postupujeme v prísnom súlade s platnými zákonmi.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti NBÚ – DÔVERNÉ
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti NBÚ – DÔVERNÉ

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby
Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

1aa

Môžete sa spoľahnúť, že naši pracovníci budú postupovať diskrétne a zodpovedne. Počas vyšetrovania zostaneme s vami v kontakte a priebežne alebo podľa potreby vám poskytneme informácie o dosiahnutých výsledkoch.