Máte podozrenie, že vaši zamestnanci alebo obchodní partneri konajú protiprávne, poškodzujú vaše záujmy alebo ohrozujú vaše obchodné tajomstvo? Získame pre vás informácie o ich konaní, majetkových pomeroch, mieste pobytu alebo skutočnostiach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.