Kto zažil obavy o život a zdravie strateného dieťaťa alebo staršieho rodinného príslušníka, ktorý v stresujúcej situácii stratil orientáciu, vie, že sú to najťažšie životné okamihy.

Takisto nikoho nepoteší odcudzenie auta, či iného hodnotného predmetu. V situáciách, keď ide predovšetkým o čas, sú vaše šance s profesionálnou pomocou podstatne vyššie.

1c56f3cb39c09954094c0df03910a506