Zistíme vám informácie potrebné pre konanie pred súdom alebo správnym orgánom, zabezpečíme dôkazné prostriedky, prešetríme okolnosti v prípade krivého obvinenia či uskutočníme iné vyšetrovanie podľa požiadaviek právneho zástupcu.