Aj keď adresát odmieta prevziať zásielku, môže byť táto z právneho hľadiska považovaná za doručenú, pričom nastanú právne účinky takéhoto úkonu. Ak potrebujete doručiť výpoveď, odstúpenie od zmluvy, či iné uplatnenie svojich nárokov a obchodný partner sa prevzatiu vyhýba, poskytneme vám odbornú pomoc, vďaka ktorej si ušetríte problémy ( čas)a neraz i značné finančné prostriedky.

IMG_0682