Stali ste sa obeťou trestného činu alebo ste sa bez vlastného zavinenia ocitli v situácii, ktorú je bez odbornej pomoci ťažké zvládnuť? Ak pociťujete obavy z konania pred orgánmi v trestnom konaní alebo trestným súdom môžete sa nechať zastúpiť nami (alebo naším skúseným právnikom.) Máme potrebné vedomosti, skúsenosti aj odstup, aby sme vám pomohli dosiahnuť spravodlivosť bez prežívania úzkostných stavov.

bg-security