V pracovnom aj osobnom živote sa stávajú situácie, keď je dôležité monitorovať pohyb alebo činnosť osôb. Ak máte podozrenie, že niekto vo vašej blízkosti koná v rozpore so zákonom a potrebujete preveriť jeho činnosť, urobíme to pre vás diskrétne a spoľahlivo.

banner