TELEFONICKÝ KONTAKT +421 905 395 709

Detektívne služby

Odhalenie poistných podvodov

Niečo sa vám nepozdáva? Profesionálna práca našich detektívov odhalí poistný podvod, zabezpečí informácie o protiprávnom konaní klientov, obchodných partnerov či...

READ MORE

Detektívne služby pre potreby advokátskej praxe

Zistíme vám informácie potrebné pre konanie pred súdom alebo správnym orgánom, zabezpečíme dôkazné prostriedky, prešetríme okolnosti v prípade krivého obvinenia...

READ MORE

Monitorovanie činnosti osôb

V pracovnom aj osobnom živote sa stávajú situácie, keď je dôležité monitorovať pohyb alebo činnosť osôb. Ak máte podozrenie, že...

READ MORE

Doručenie zásielky osobe, ktorá odmieta prevzatie

Aj keď adresát odmieta prevziať zásielku, môže byť táto z právneho hľadiska považovaná za doručenú, pričom nastanú právne účinky takéhoto...

READ MORE

Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Stali ste sa obeťou trestného činu alebo ste sa bez vlastného zavinenia ocitli v situácii, ktorú je bez odbornej pomoci...

READ MORE

Hľadanie osôb alebo majetku

Kto zažil obavy o život a zdravie strateného dieťaťa alebo staršieho rodinného príslušníka, ktorý v stresujúcej situácii stratil orientáciu, vie,...

READ MORE

Ochrana obchodných záujmov spoločností a podnikateľov

Máte podozrenie, že vaši zamestnanci alebo obchodní partneri konajú protiprávne, poškodzujú vaše záujmy alebo ohrozujú vaše obchodné tajomstvo? Získame pre...

READ MORE